Undervisning

IMG_2586

 

Vi tilbyr kurs, opplæring og undervisning for både skoler, bedrifter og private.
 

Verket FabLab er tilknyttet den globale organisasjonen Fab Foundation. Fab Foundation er en organisasjon som har vokst ut ifra MIT (Massachusets Institute of Technology) og spredd seg til utdanningsinstitusjoner rundt hele verden. Dette ønsker vi å bringe videre, samtidig som vi ønsker å skape en plass hvor industri og utdanning møtes slik at begge parter skal kunne dra nytte av hverandre.

Vi jobber i dag med å utvikle et FabLab skolenettverk for å kunne samkjøre og bygge opp en prosjekt metodikk og kompetansebredde innen teknologi, som skoler skal kunne benytte seg av for å nå sine mål og gi elever den kunnskapen de trenger i verden hvor teknologien utvikler seg i et stadig høyere tempo.

Områder hvor vi i dag kan bistå utdanningsinstitusjoner :

 

Introduksjonsdag i FabLab konseptet

Vi tilbyr introduksjondager for ungdom-, videregående-, og høyskoler  i Østfold. Dette er en inspirasjonsdag hvor skoler får et innblikk i hva det globale nettverket FabLab er, og hva vi kan være for den individuelle skolen/eleven. Siden FabLab er et tverrfaglig verksted får man gjennom presentasjon og enkle fabrikkeringsøvelser innsyn i  hvordan en FabLab kan brukes i skolehverdagen innenfor de forskjellige fagene. Vi vil også sette fokus på hvordan FabLab kan være en arena for prosjekter og elevbedrifter, samt en læringsarena for elever som trenger og ønsker mer praktisk tilrettelegging av undervisning innen eks matematikk.

 

Prosjektgjennomføring skoleklasser

Lærere i dag møter ofte på utfordringer innen realisering av ønskede prosjekter i skolehverdagen. Samtidig settes det krav til at lærerene legger til rette for realistiske prosjekter i de ulike fagene, på tross av at lokalitetene og tilgjengelig teknologi ikke alltid er tilrettelagt.

FabLab har samarbeid med flere skoler hvor vi bistår med prosjekt, design og teknologikompetanse for lærere som ønsker å presentere elever for ny teknologi innen tverrfaglige prosjekter.

 

Bistand i å dekke læreplanmål

Noen læreplanmål kan være utfordrende å dekke med skolens egne interne ressurser, derfor er vi en god partner å ha når behovet oppstår. FabLab dekker et stort tverrfaglig spekter, og vi bidrar gjerne til å tette hullene som oppstår i en undervisningshverdag.

 

IMG_7039