Teknologi & Forskningslære

IMG_4367

 

Verket FabLab har i samarbeid med Østfold Fylkeskommune og Kirkeparken VGS utarbeidet et ettårig undervisningsprogram for faget “Teknologi- & forskningslære”, som dekker målene satt læreplanen.

I løpet av et år, over 2 semester, vil elevene lære anvendelse av teknologi som brukes i fysisk utvikling og testing av idé og produkt.

Første halvår handler om bruk og forståelse av teknologi. Dette inkluderer moduler for introduksjon og testing av digitale maskiner som 3D printer, laserkutter, 3D scanner, folieskjærer og CNC. Elevene får også introduksjon i programmering av mikrokontrollere og prototyping av elektroniske kretser.

I andre halvår er fokuset på forskning, hvor elevene blir utfordret til å komme opp med- og gjennomføre et forskningsprosjekt, ved bruk av designmetodikk og teknologiene de tok i bruk i første halvår.

 

 Teknologi

IMG_3733

IMG_0915

IMG_0910

IMG_0946

2D & 3D modellering 

Folieskjæring 

 Folieskjæring

 Laserkutting

IMG_1174

IMG_3330

IMG_3332

IMG_1575 2

 Konstruksjon

 3D printing

Design

 3D scanning

 Forskning

IMG_4456

IMG_1837

IMG_3856

IMG_4337

IMG_0942

IMG_4369

IMG_4360