STUDIEAVGIFT OG BETINGELSER

 

STUDIEAVGIFTEN

 

 • Studenten betaler en forpliktelsesavgift 2000 USD/€  etter at studenten har mottatt akseptbrevet, dette er for å verifisere at studentens ønske om å starte opp på studiet, men studiet vil til sammen koste 5000 USD/€.
 • Resterende studieavgifter kan betales i enten ett avdrag innen 15. januar 2017, eller i to avdrag:
 • 1) 1500 USD/€ senest 20. januar 2018
 • 2) 1500 USD/€ senest 15. mars 2018
 • Forpliktelsesavgiften er en del av den totale studieavgiften på 5000 USD/€
 • Forskuddsbetalingen på 2000 USD/€ vil ikke bli refundert.
 • Resten av studieavgiftene kan bli refundert dersom studenten melder seg av kurset før kursstart.
 • Fab Academy forbeholder seg retten til å avbryte eller utsette avbryte Diploma-kurset dersom det er for lavt antall påmeldte studenter på Verket FabLab.
 • Ved kanselering av kurset hos Verket FabLab vil 100% av studieavgiften bli tilbakebetalt.
 • I tilfelle kurset blir utsatt vil studieavgiften bli refundert til studenter som har søkt.
 • Studieavgiften vil ikke bli refundert etter offisiell studieoppstart.

 

Studenter som:

 • Unngår å betale studieavgiftene til Fab Academy eller til Verket Fab Lab – det  gjelder også undervisnings- og materialavgifter, eller hvis studenten ikke returnerer materiale som tilhører Verket Fab Lab (adgangskort, biblioteksbøker, programvarelisenser eller annet), vil ikke motta den endelige diplomen eller sertifiseringsbeviset.

 

 • Ikke leverer oppgaver og annet som er etterspurt av instruktøren, er borte fra leksjonene, møter opp på mindre enn 90% av timene og eller ikke deltar i mer enn de 15 påfølgende timene, vil det bli forstått som at studenten har trukket seg fra studiet. I denne situasjonen vil studenten miste alle sine oppnådde studiepoeng, og all rett til å få tilbakebetalt studieavgiften samt at Central Coordination* ikke deler ut diplom og sertifiseringsbevis.

 

Coordination*  Er den primære administrative kontakten, som er spesielt ansvarlig for noder og studentens søknad og opptaksprosesser, de koordinerer stipendprogrammet og den globale evalueringsprosessen. De har også ansvaret for økonomi og arkivering.