"En ekstern aktør kunne hjulpet oss til å hente kompetansen fra ett sted gjennom periodisering og kursing. Dette kan løses gjennom oppbygging av gode kompetansesenter hvor elever kan kurses og undervises. "

Lærer, Vgs